Native & Invasive Plants Lists for Chautauqua County

For a list of native plants in Chautauqua County, please click here.

For a list of native flowering plants in Chautauqua County, please click here.

For a list of native trees in Chautauqua County, please click here.

For a list of invasive (non-native) species plants in Chautauqua County, please click here.